„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich
Online hry zdarma - Nejnovější hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu