„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu