„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu