„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu