„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu