„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu