„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu