„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu