„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain
Zdarma online hry Nepodailo se pipojit k databzovmu serveru, kontaktuje administrtora webu